https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Radovi


IDNazivKonferencija
6416COUPLED AGENT BASED AND FINITE ELEMENT METHOD FOR PLAQUE DEVELOPMENT IN THE CAROTID ARTERY
Nenad Filipović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6415Neural Networks for Solving Huxley's equation
Bogdan Milićević, Miloš Ivanović, Boban Stojanović, Nenad Filipović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6414Distinction surfactant-coating influences antimicrobial activity of inorganic nanoparticles: A case study of selenium nanoparticles
Teodora Tomović, Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6413Trapiranje elektrona u polimernim materijalima
Danijela Vuković, Duško Dudić, Blanka Škipina, Petar Matavulj
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6412ODREĐIVANjE SADRŽAJA GVOŽĐA U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI: POREĐENjE ICP-OES I SPEKTROFOTOMETRIJSKE METODE
Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Zoran Petrović, Nebojša Vasiljević
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6411KORELACIJA REZULTATA ISPITIVANJA OPITIMA STATIČKE I DINAMIČKE KRUŽNE PLOČE
Marko Đurić, Milan Perišić, Dijana Djuric
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6410THE INFLUENCE OF HEREDITARY FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF ORTHODONTIC ANOMALIES AND MOBILE ORTHODONTIC APPLIANCES
Josipa Karilj, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6409A FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS OF VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY OF PROSTATE CANCER
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Milovan Savanović, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6408LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PUFERSKOG KAPACITETA NESTIMULISANE I STIMULISANE PLJUVAČKE KOD EKSPERIMENTALNE I KONTROLNE GRUPE NAKON TITRACIJE S HCl I NaOH
Radmila Arbutina, Natasa Trtic, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, Irena Kuzmanović Radman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6407FONONSKA SPECIFIČNA TOPLOTNA KAPACITIVNOST MONOSLOJNOG GRAFENA
Jovan Šetrajčić, Stevo Jaćimovski, Sinisa Vucenovic, Jelena Lamovec, Goran Jovanov
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. 16
 13. 17
 14. 18
 15. 19
 16. 20
 17. 21
 18. 22
 19. 23
 20. 24
 21. 25
 22. >>
 23. Zadnja

https://www.high-endrolex.com/10