Papers

Total: 4022 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6394CONTAMINATING SUBSTANCES AS THE MAIN CONCEPT FOR DEFINING QUALITY AND WATER MANAGEMENT IN MODERN SYSTEMS
Svetlana Stevović, Jelena Marković, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6393SAVREMENA DOSTIGNUĆA U OBLASTI SOLARNE ENERGETIKE
Tomislav Pavlović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6392INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON IMPROVEMENT OF DISPERSION BEHAVIOR OF GOETHITE, QUARTZ AND CLAY MINERALS IN THE PRESENCE OF DIFFERENT DISPERSANTS
Ljiljana Tankosić, Svjetlana Sredić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6391PREGLED RAZVOJA SINTEZE SA NEDOSTATKOM RASTVARAČA
Saša Zeljković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6390ZAVISNOST KRITIČNE TEMPERATURE OD ANIZOTROPIJE U J1-J2-Jc-Jp HAJZENBERGOVOM MODELU SA PRIMENOM NA 122 KLASU PNIKTIDA GVOŽĐA
Miloš Adamović, Milan Pantić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6389QSRR DESKRIPTORI KAO ALAT U PROUČAVANjU BIOLOŠKOG PROFILA DERIVATA BARBITURNE KISELINE
Suzana Apostolov, Ivana Stojiljković, Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6388KOROZIONA ZAŠTITA METALA PRIMENOM INHIBITORA
Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6387CONTRIBUTION OF MEDICAL RESEARCH TO TRASOLOGY FORENSIC PRACTICE - CASE STUDY EXAMPLE
Vojkan Zorić, Jovana Zorić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6386UKLANjANjE NADOLOLA PRIMENOM KUPLOVANIH NANOMATERIJALA NA BAZI TITANA I UGLjENIKA
Andrijana Vukojević, Maria Savanović, Sanja Armaković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Nataša Tomić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6385FOTOKATALITIČKA AKTIVNOST ZnO I TiO2 U EFIKASNOJ RAZGRADNjI CEFOPERAZONA
Maria Savanović, Andrijana Vukojević, Dragana Marković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Sanja Armaković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. >>
 20. Last