Papers

Total: 4103 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6343RAZVOJ I REVIZIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ZDRAVSTVENE NJEGE NA VISOKOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI U PRIJEDORU
Duška Jović, Ena Bučan, Darija Knežević, Dijana Kljajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6342POTRBE DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA ZA BAVLJENJE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA
Dijana Laštro, Olivera Pilipović- Spasojević, Lidija Slunjski Tišma
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6341INFORMISANOST I PONAŠANJE UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE O PANDEMIJI COVID-19
Zudi Osmani
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6340STRES I DEPRESIVNO RASPOLOŽENJE
Dženita Novalić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6337ZNANJE,MIŠLJENJE I PONAŠANJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U VEZI PANDEMIJE COVID-19
Zudi Osmani, Selvira Osmani
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6336KORELACIJA UPALNIH MARKERA I TEŽINE KLINIČKE SLIKE U BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (SBK/KSB)
Adis Hrvačić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6335PROMOCIJA I PRIMJENA WELLNESS KONCEPTA SA CILJEM UNAPREĐENJA JAVNOG ZDRAVLJA
Mirela Gavranović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6334UTICAJ LDL HOLESTEROLA NA POVEĆANJE SISTOLNOG PRITISKA
Mirela Gavranović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6333ISKUSTVA PRIMJENE ART TERAPIJE U RADU SA KLIJENTIMA U OBRAZOVNIM I ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA
Tanja Čolić, Tatjana Stojanović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6332Uloga vitamina D u prevenciji COVID 19 (ishrana i vitaminska suplementacija)
Ivana Jakšić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. First
 2. <<
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. 21
 13. 22
 14. 23
 15. 24
 16. 25
 17. 26
 18. 27
 19. 28
 20. 29
 21. 30
 22. >>
 23. Last