Papers

Total: 3958 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6318PODRŠKA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IMPEMENTACIJI SISTEMA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA MLINSKO-PEKARSKE INDUSTRIJE
Igor Grujić, Maja Mikić, Grujić Radoslav, Branko Latinović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6317STAVOVI MENADŽMENTA I VLASNIKA PREDUZEĆA O PRIMJENI SISTEMA UPRAVLJANJA U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA MLINSKO-PEKARSKE INDUSTRIJE
Igor Grujić, Grujić Radoslav, Branko Latinović, Maja Mikić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6276ISPITIVANJE UČESTALOSTI OBOLIJEVANJA OD COVID-19 NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK
Nermina Ždralović, Sead Karakaš
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6275FARMAKOEPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE PRIMJENE ANTIBIOTIKA U VANBOLNIČKOJ SREDINI NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK
Irma Lendo Mehic, Sead Karakaš
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6274Znanje, uvjerenja i stavovi pacijenata koji odbijaju primiti vakcinu protiv COVIDA 19
Vedada Čerim, Aida Baručija, Larisa Gavran
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6273Stavovi učenika osnovne škole o vršnjačkom nasilju
Aida Baručija, Vedada Čerim, Larisa Gavran
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6269FTIR – METHOD FOR THE RAPID DETECTION OF GLUTEN IN FOOD PRODUCTS
Vesna Gojković Cvjetković, Željka Marjanović-Balaban, Grujić Radoslav
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6264Determinante emocionalne kompetentnosti kod studenata medicinskih i zdravstvenih nauka
Olivera Kalajdžić, Ranka Perućica, Jelena Pavlović, Sanja Živanović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6256Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj)
Sara Jacimovic
Informatika u biomedicini 2022
6250UPOTREBA PSIHOTROPNIH LIJEKOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2015. DO 2020.GODINE
Svjetlana Popović
Informatika u biomedicini 2022
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. >>
 20. Last