Papers

Total: 4104 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6460 COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom
Tade Popović
Informatika u Biomedecini 2023
6459Značaj tireoglobulina u predviđanju recidiva papilarnog karcinoma štitne žlijezde
Branimir Trivić
Informatika u Biomedecini 2023
6458Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova
Dijana Matić
Informatika u Biomedecini 2023
6457Fast track extubation reduces complications following cardiac surgery
Ivica Stefanovski
Informatika u Biomedecini 2023
6456Artroplastika koljena udružena sa osteotomijom i medijalizacijom tibijalnog tuberkuluma kod sekundarnog osteoartritisa koljena praćenog subluksacijom čašice
Mladen Petić
Informatika u Biomedecini 2023
6455Specificity of Antibacterials for Systemic Use Consumption in Bosnia and Herzegovina
Tijana Spasojević-Došen
Informatika u Biomedecini 2023
6454Upotreba lokalne infiltrativne analgezije u primarnoj artroplastici koljena
Danilo Paripović
Informatika u Biomedecini 2023
6453UČESTALOST VASKULARNIH VARIJACIJA U POTENCIJALNIH ŽIVIH DAVALACA BUBREGA U UKC TUZLA
Naida Morić
Informatika u Biomedecini 2023
6452Rekonstrukcija traumatskog defekta dorzuma palca stopala reverznim perforator režnjem prve dorzalne metatarzalne arterije sa istovremenom rekonstrukcijom tetive ekstenzora
Miljan Petkovic
Informatika u Biomedecini 2023
6451POJAVA OSTEOPENIJE I OSTEOPOROZE KOD PACIJENTKE KOJE PRIMAJU, POREĐENO SA ONIMA KOJE NE PRIMAJU HRONIĆNU KORTIKOSTEROIDNU TERAPIJU
Nenad Kocikj
Informatika u Biomedecini 2023
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. >>
 22. Last