Radovi za konferenciju: Informatika u biomedicini 2022

Radovi

Ukupno: 51    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. M. Džomić (2022). Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6384 )
2. M. Duran (2022). Antimicrobial and antioxidative activity of Eryngium amethystinum L.. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6380 )
3. S. Popovic (2022). Upotreba Psihotropnih Lijekova u Republici Srpskoj u Periodu od 2010. do 2016. Godine. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6376 )
4. J. Malić (2022). Primjena tocilizumaba kod COVID19 bolesnika u jedinici intenzivne medicine. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6375 )
5. S. Bogojević (2022). Milijarna tuberkuloza - prikaz slučaja. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6374 )
6. G. Barić (2022). VRIJEDNOST LIMFOCITA KAO PREDIKTOR LOŠEG ISHODA KOD COVID-19. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6371 )
7. B. Tomić (2022). Značaj vakcinacije na ishod teške forme COVID-19 – studija presjeka. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6369 )
8. Z. Racetovic (2022). Ispitivanje elektrofizioloških promjena senzitivnih nerava gornjih i donjih ekstremiteta. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6368 )
9. S. Jacimovic (2022). Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj). Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6256 )
10. S. Popović (2022). UPOTREBA PSIHOTROPNIH LIJEKOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2015. DO 2020.GODINE. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6250 )
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. >>
Pretraži radove