https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Radovi

Radovi za konferenciju: Informatika u biomedicini 2022

Radovi

Ukupno: 51 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Mara Džomić "Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-06-22
( https://ekonferencije.com/paper/view/6384)
[2] Mladen Duran "Antimicrobial and antioxidative activity of Eryngium amethystinum L." - Informatika u biomedicini 2022, 2022-05-13
( https://ekonferencije.com/paper/view/6380)
[3] Svjetlana Popovic "Upotreba Psihotropnih Lijekova u Republici Srpskoj u Periodu od 2010. do 2016. Godine" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-04-01
( https://ekonferencije.com/paper/view/6376)
[4] Jovana Malić "Primjena tocilizumaba kod COVID19 bolesnika u jedinici intenzivne medicine" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-03-31
( https://ekonferencije.com/paper/view/6375)
[5] Slobodana Bogojević "Milijarna tuberkuloza - prikaz slučaja" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-03-31
( https://ekonferencije.com/paper/view/6374)
[6] Goran Barić "VRIJEDNOST LIMFOCITA KAO PREDIKTOR LOŠEG ISHODA KOD COVID-19" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-03-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/6371)
[7] Boris Tomić "Značaj vakcinacije na ishod teške forme COVID-19 – studija presjeka" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-03-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/6369)
[8] Zeljka Racetovic "Ispitivanje elektrofizioloških promjena senzitivnih nerava gornjih i donjih ekstremiteta" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-03-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/6368)
[9] Sara Jacimovic "Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj)" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-02-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/6256)
[10] Svjetlana Popović "UPOTREBA PSIHOTROPNIH LIJEKOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2015. DO 2020.GODINE" - Informatika u biomedicini 2022, 2022-02-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/6250)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. >>
Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10