IDNaziv
5956TEMPERATURSKA ZAVISNOST TERMOELEKTROMOTORNE SILE KOD POLIKRISTALNIH GRAFENA
Stevo Jaćimovski, Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, Jelena Lamovec, Goran Jovanov
5955Bacterial adhesion on different dental material surfaces
Klemen Bohinc
5954ROUGH PREDICTION OF OSCILLATIONS BY COMPUTING MAXIMAL INSTABILITY
Zoran Rajilic, Dragana Malivuk Gak, Tatjana Vujičić
5953PREVENCIJA ORALNIH INFEKCIJA PRIMJENOM NANOČESTICA ZLATA
Tijana Adamović, Nataša Trtić, Valentina Veselinović, Ognjenka Janković, Mirjana Umićević Davidović, Verica Pavlic
5952ANALIZA UTICAJA PRIPREME KROMPIRA NA PROCES HIDROLIZE U DOBIJANjU BIOETANOLA
Aleksandar Savić, Saša Papuga, Jelana Račić
5951FAKTORSKA ANALIZA UTICAJA IMOBILIZACIJE ENZIMA NA HIDROLIZU SKROBA ZA DOBIJANjE BIOETANOLA
Aleksandar Savić, Saša Papuga, Maja Stojković, Damir Dubov
5950PROLONGED EXPOSURE TO MESOPOROUS SILICA DECREASE CELL VIABILITY IN VITRO
Ana Valenta Šobot, Jelena Filipović Tričković, Aleksandra Šaponjić, Ana Grce, Maja Kokunešoski
5949SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SBA-15 WITH SPHERICAL PARTICLES
Maja Kokunešoski, Zvezdana Baščarević, Svetlana Ilić, Ana Valenta Šobot, Aleksandra Šaponjić
5948BIOMEDICINSKI NANOMATERIJALI KAO NANO-NOSAČI ZA CILjANI TRANSPORT I ISPORUKU LEKOVA
Jovan Šetrajčić, Sinisa Vucenovic, Ljubiša DŽambas, Igor Šetrajčić, Stevo Jaćimovski, Ana Šetrajčić-Tomić, Dušan Ilić
5947FONONSKI DOPRINOS TOPLOTNOJ KAPACITIVNOSTI ULTRATANKOG KRISTALNOG FILMA UNUTAR ČITAVE TEMPERATURSKE OBLASTI
Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić, Stevo Jaćimovski, Siniša Vučenović
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. >>