Papers

Total: 3833 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5895HYDROGEN IN METALS
Dijana Đeorđić, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5894NANOMATERIJALI U CILjANOJ DOSTAVI LIJEKOVA
Svetlana Pelemiš, Srđan Vuković, Jelena Vulinović, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5893UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA
Sonja Popić, Ivan Ristić, Vladan Mićić, Jelena Tanasić, Vesna Cvjetinović, Svetlana Pelemiš
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5892KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5891PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA
Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić, Tomislav Pavlović, Ivana Radonjić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5890Poređenje performansi Adata, Kingston i Samsung RAID 0 nizova uparenih SSD uređaja
Nikola Davidović, Slobodan Obradović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5889Chosen applications and approaches to modelling laser use in dentistry
Vladan Mirjanić, Milesa Srećković, Đorđe Mirjanić, Aleksandar Bugarinović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5888EFFECTS OF SURFACTANT STRUCTURE ON CONDUCTIVITY OF Pb(II) COMPLEX WITH 18-CROWN-6 ETHER
Edita Bjelic, Mersiha Suljkanovic, Jasmin Suljagic
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5887Primena nanotehnoloških dostignuća u ciljanoj isporuci farmakoloških terapija za lečenje kardioloških oboljenja
Ljubiša Petrov, Aleksandra Dragičević, Lidija Matija
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5886PRIMENA DETEKTOVANjA POLARIZACIJE FOTONA U PROTOKOLIMA KVANTNE KRIPTOGRAFIJE SIMULIRANA U CRYPTOOL SOFTVERSKOM ALATU
Hana Stefanovic, Nikola Davidović, Verica Vasiljević, Slobodan Obradovic
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
 1. First
 2. <<
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
 13. 15
 14. 16
 15. 17
 16. 18
 17. 19
 18. 20
 19. 21
 20. 22
 21. 23
 22. >>
 23. Last