Papers

Total: 3997 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6096ODREĐIVANJE PERIODA DO PROGRESIJE BOLESTI KOD PACIJENTINKINJA SA LOKALNO UZNAPREDOVALIM I METASTATSKIM KARCINOMOM JAJNIKA NAKON PRVE LINIJE SISTEMSKE TERAPIJE
Dragana Stupar
Informatika u biomedicini 2022
6095Denteogeni fokusi kao uzročnik alopecie areate
Simo Malinovic
Informatika u biomedicini 2022
6093Značaj pulmološke rehabilitacije za funkcionalni oporavak pacijenata u postakutnoj fazi nakon COVID 19 infekcije
Drinka Stevandic
Informatika u biomedicini 2022
6092Motorički razvoj prijevremeno rođene djece tokom prve dvije godine života
Asja Bijedić
Informatika u biomedicini 2022
6084Analiza racionalne i bezbedne upotrebe antibiotika u bolničkoj praksi -Studija slučaja Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać
Edhem Midžić
Informatika u biomedicini 2022
6080Uticaj stadija tumora na razvoj anemije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom
Emsad Halilovic
Informatika u biomedicini 2022
6079Procjena uticaja religioznosti i egzistencijalnog blagostanja na konzumiranje alkohola odraslog stanovništva pravoslavne vjeroispovjesti u Krupi na Uni
Marijana Jandrić-Kočić
Informatika u biomedicini 2022
6078Plućna tromboembolija kod dijabetičara liječenih od pneumonije izazavane SARS-CoV-2 (Case-Control Study of Outcome)
Aleksandar Knežević
Informatika u biomedicini 2022
6077Incidenca bakterijske rezistencije
Jelena Maleš
Informatika u biomedicini 2022
6029Review of Coating Processes in Order to Improve the Performance of Hydraulic Pumps
Milutin M. Živković, Milan Milosavljevic, Predrag Dašić
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
 1. First
 2. <<
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. 17
 13. 18
 14. 19
 15. 20
 16. 21
 17. 22
 18. 23
 19. 24
 20. 25
 21. 26
 22. >>
 23. Last