Papers

Total: 4013 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6116Citokinska oluja kod pacijenata sa Covid-19
Luka Talic
Informatika u biomedicini 2022
6115METASTATSKI KARCINOM NEPOZNATE PRIMARNE LOKACIJE – RETROSPEKTIVNA STUDIJA
Amil Družić
Informatika u biomedicini 2022
6112Efikasnost Roxadustata u odnosu na Eritropetin u korekciji anemije kod nedijaliznih pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom
Saška Starčević
Informatika u biomedicini 2022
6111Neuro-kognitivna disfunkcija kod pacijenta operirani sa dve različite kirurške tehnike za zamenu   aortne valvule
Dimce Slaveski
Informatika u biomedicini 2022
6110Učestalost i najčešća etiologija obostrane neurogene paralize larinska
Tatjana Udovičić
Informatika u biomedicini 2022
6109Hemoragijski moždani udar kao komplikacija antikoagulantne terapije
Branimir Trivić
Informatika u biomedicini 2022
6107Povezanost morfologije bikuspidne aortne valvule sa patološkom morfologijom korijena aorte
Merjema Karavdić
Informatika u biomedicini 2022
6106Pregled i evaluacija farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika sa Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane na druga odjeljenja i prilikom otpusta bolesnika iz bolnice
Vedrana Barišić
Informatika u biomedicini 2022
6105 Fast track extubation reduces complications following cardiac surgery
Ivica Stefanovski, Darko Bislimovski
Informatika u biomedicini 2022
6104Elektromioneurografska procjena stepena oštećenja nervus medianus-a u karpalnom tunelu-klinički značaj
Milkica Glogovac Kosanovic
Informatika u biomedicini 2022
 1. First
 2. <<
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. 17
 13. 18
 14. 19
 15. 20
 16. 21
 17. 22
 18. 23
 19. 24
 20. 25
 21. 26
 22. >>
 23. Last