Papers

Total: 4103 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6241Triple Model Framework as a guide for occupational therapists in practice
KATARINA GALOF, LEA ŠUC
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6204METODOLOGIJA U RADNO TERAPEUTSKOJ PROCENI PACIJENATA SA REUMATSKIM BOLESTIMA
Nada Savković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6203SEROPREVALENCIJA SARS-CoV-2 KOD ZAPOSLENIH NA DVIJE JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U REPUBLICI SRPSKOJ
Darija Knežević, Miroslav Petković, ljiljana bozic, Silvana Trifunović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6202ZNANjA I STAVOVI RODITELjA O FEBRILNOSTI KOD DJECE
Ljiljana Savić, Marko Savić, Ljubiša Kucurski
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6186SLT u terapiji glaukoma otvorenog ugla
Mirjana Gašić
Informatika u biomedicini 2022
6185Neuro-kognitivna disfunkcija kod pacijenta operirani sa dve različite kirurške tehnike za zamenu   aortne valvule
Dimce Slaveski
Informatika u biomedicini 2022
6139Učestalost PTE kod SARS CoV2 pozitivnih pacijenata, sa povišenim vrijednostima D-Dimera, pregledanih u Covid ambulanti Urgentnog centra
Ana Anić
Informatika u biomedicini 2022
6137ZNAČAJ ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE U LIJEČENJU OBOLJELIH OD COVID-19
Šemsudin Porčić
Informatika u biomedicini 2022
6131Pregled i evaluacija farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika sa jedinice intenzivne medicine na druga odjeljenja i prilikom otpusta bolesnika iz bolnice
Vedrana Barišić
Informatika u biomedicini 2022
6130Graft drugog izbora u CABG hirurgiji
Davor Gičevski
Informatika u biomedicini 2022
 1. First
 2. <<
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. 24
 13. 25
 14. 26
 15. 27
 16. 28
 17. 29
 18. 30
 19. 31
 20. 32
 21. 33
 22. >>
 23. Last