Papers

Total: 4004 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5888EFFECTS OF SURFACTANT STRUCTURE ON CONDUCTIVITY OF Pb(II) COMPLEX WITH 18-CROWN-6 ETHER
Edita Bjelic, Mersiha Suljkanovic, Jasmin Suljagic
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5887Primena nanotehnoloških dostignuća u ciljanoj isporuci farmakoloških terapija za lečenje kardioloških oboljenja
Ljubiša Petrov, Aleksandra Dragičević, Lidija Matija
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5886PRIMENA DETEKTOVANjA POLARIZACIJE FOTONA U PROTOKOLIMA KVANTNE KRIPTOGRAFIJE SIMULIRANA U CRYPTOOL SOFTVERSKOM ALATU
Hana Stefanovic, Nikola Davidović, Verica Vasiljević, Slobodan Obradovic
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5884ODRŽIVI RAZVOJ I INTEGRALNO UPRAVLjANjE VODAMA REPUBLIKE SRPSKE
Veljko Đukić, Biljana Đukić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5883Empowering students in science: Phytosynthesis, characterization and biomedical application of metallic (Ag, Si, Cu) and oxide (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanoparticles: microbiology, biokinetics and toxicology aspect
Nina Babic, dragana zabic, zorica jerkic, stefan cetic, dragana gajic, Dijana Jelić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5882Excellent antimicrobial activity of novel nanocomposites (pyrophyllite clay based) modified with silver
Aleksandra Šmitran, dragana gajic, ljiljana bozic, Dijana Jelić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5881Dispersive effects in self-induced transparency soliton propagation
Zoran Ivić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5880JEDNOSTEPENI POSTUPAK SINTEZE I KARAKTERIZACIJA NOVOG MAGNETIČNOG POLIAKRILNOG NANOKOMPOZITA SA ANILINOM
Tamara Tadić, Zvjezdana Sandić, Ljiljana Suručić, Bojana Marković, Aleksandra Nastasović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5879LED TECHNOLOGY FOR DRINKING WATER PURIFICATION
Pylyp Hovorov, Anastasiia Kindinova, Irina Ivankova
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5878EKONOMSKI DOPRINOS OD OTPADA NASTALOG U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI
Biljana Bespaljko
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
 1. First
 2. <<
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 8. 28
 9. 29
 10. 30
 11. 31
 12. 32
 13. 33
 14. 34
 15. 35
 16. 36
 17. 37
 18. 38
 19. 39
 20. 40
 21. 41
 22. >>
 23. Last