Papers

Total: 3958 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6245ISKUSTVO KOLABORATIVNOG POSTAVLJANJA CILJEVA U REHABILITACIONOM CENTRU
LEA ŠUC, KATARINA GALOF
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6241Triple Model Framework as a guide for occupational therapists in practice
KATARINA GALOF, LEA ŠUC
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6204METODOLOGIJA U RADNO TERAPEUTSKOJ PROCENI PACIJENATA SA REUMATSKIM BOLESTIMA
Nada Savković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6203SEROPREVALENCIJA SARS-CoV-2 KOD ZAPOSLENIH NA DVIJE JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U REPUBLICI SRPSKOJ
Darija Knežević, Miroslav Petković, ljiljana bozic, Silvana Trifunović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6202ZNANjA I STAVOVI RODITELjA O FEBRILNOSTI KOD DJECE
Ljiljana Savić, Marko Savić, Ljubiša Kucurski
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6186SLT u terapiji glaukoma otvorenog ugla
Mirjana Gašić
Informatika u biomedicini 2022
6185Neuro-kognitivna disfunkcija kod pacijenta operirani sa dve različite kirurške tehnike za zamenu   aortne valvule
Dimce Slaveski
Informatika u biomedicini 2022
6152Artroplastika koljena u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” 2010-2020
Danilo Paripović
Informatika u biomedicini 2022
6139Učestalost PTE kod SARS CoV2 pozitivnih pacijenata, sa povišenim vrijednostima D-Dimera, pregledanih u Covid ambulanti Urgentnog centra
Ana Anić
Informatika u biomedicini 2022
6137ZNAČAJ ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE U LIJEČENJU OBOLJELIH OD COVID-19
Šemsudin Porčić
Informatika u biomedicini 2022
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. >>
 21. Last