Papers

Total: 4003 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5951FAKTORSKA ANALIZA UTICAJA IMOBILIZACIJE ENZIMA NA HIDROLIZU SKROBA ZA DOBIJANjE BIOETANOLA
Aleksandar Savić, Saša Papuga, Maja Stojković, Damir Dubov
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5950PROLONGED EXPOSURE TO MESOPOROUS SILICA DECREASE CELL VIABILITY IN VITRO
Ana Valenta Šobot, Jelena Filipović Tričković, Aleksandra Šaponjić, Ana Grce, Maja Kokunešoski
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5949SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SBA-15 WITH SPHERICAL PARTICLES
Maja Kokunešoski, Zvezdana Baščarević, Svetlana Ilić, Ana Valenta Šobot, Aleksandra Šaponjić
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5948BIOMEDICINSKI NANOMATERIJALI KAO NANO-NOSAČI ZA CILjANI TRANSPORT I ISPORUKU LEKOVA
Jovan Šetrajčić, Sinisa Vucenovic, Ljubiša DŽambas, Igor Šetrajčić, Stevo Jaćimovski, Ana Šetrajčić-Tomić, Dušan Ilić
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5947FONONSKI DOPRINOS TOPLOTNOJ KAPACITIVNOSTI ULTRATANKOG KRISTALNOG FILMA UNUTAR ČITAVE TEMPERATURSKE OBLASTI
Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić, Stevo Jaćimovski, Siniša Vučenović
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5946Influence of synthesis conditions on adsorption capacity of SBA-15/alginate adsorbent for removal ions of nickel(II) and lead(II) from aqueous solution
Đurica Katnic, Maja Kokunešoski, Aleksandra Šaponjić, Ana Valenta Šobot, Milica Pošarac Marković
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5945OPTIMIZACIJA SINTEZE NANOKOMPOZITA SA FUNKCIONALIZOVANIM MAGNETNIM NANOČESTICAMA
Tamara Tadić, Bojana Marković, Zorica Vuković, Aleksandra Nastasović, Ljiljana Suručić, Zvjezdana Sandić, Antonije Onjia
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5943USE OF TERRACOTTA MATERIAL IN FORMATION OF FACADE SURFACES
Nikola Cekić
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5942TERMIČKI VOĐENA DEHIDRACIJA BINUKLEARNOG [Ni2(en)2(H2O)6(pyr)]·4H2O KOMPLEKSA
Nemanja Stojanović, Aleksandra Janićijević, Aco Janicijević
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
5941SOLAR RADIATION ATLAS FOR GRADIŠKA AND VIŠEGRAD (REPUBLIC OF SRPSKA)
Milica Preradović
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
 1. First
 2. <<
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 8. 22
 9. 23
 10. 24
 11. 25
 12. 26
 13. 27
 14. 28
 15. 29
 16. 30
 17. 31
 18. 32
 19. 33
 20. 34
 21. 35
 22. >>
 23. Last