Radovi


IDNazivKonferencija
5659ODABRANA SREDSTVA, MATERIJALI I TEHNOLOGIJE U TRETMAN ELEKTRONSKOG OTPADA
Rade Biočanin, Mirko Tešić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5658SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD
Savka Janković, Dragana Milisavić, Philipp Sclender, Dijana Jelić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5657Properties of High Strength Low Alloy Steel after Welding
Ivana Ivanić, Gorazd Kosec, Mirko Gojić, Stjepan Kožuh, Borut Kosec
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5656EVALUATION OF THE BOND STRENGTH BETWEEN RESIN CEMENTS AND DENTAL CERAMIC
Đorđe Božović, Slobodan Dodić, Nedeljka Ivković, Dijana Popović Grubač, Aleksandra Žuža
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5655SINTEZA BAKROM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE IZ SOLI 12-VOLFRAMFOSFORNE KISELINE
Ubavka Mioč, Milorad Davidović, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5654UTICAJ KALCIJUMOM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE NA DINAMIKU BRIGS-RAUŠER REAKCIJE
Jelena Maksimović, Tijana Maksimović, Ljiljana Kolar-Anić, Zoran Nedić, Maja Pagnacco
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5653RIJETKI MINERALI I STIJENE U REPUBLICI SRPSKOJ SA OSVRTOM NA NJIHOV IZGLED U ZNAČAJNIM SVJETSKIM LEŽIŠTIMA
Neđo Đurić, Todorović Miroslav, Slađana Mirjanić, Svetlana Stevović, Dijana Đurić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5652Comparison of indoor radon concentrations between schools in Skoplje and Banja Luka cities
Zdenka Stojanovska, Zoran Ćurguz, Predrag Kolarž, Zora S. Zunić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5651Poboljšanje mikrotvrdoće tečne kompozitne smole dodatkom nanočestica
Branislava Petronijević, Sebastijan Baloš, Aleksandra Maletin, Ivan Šarčev
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5650Quality factor of single wall carbon nanociles
Zoran Popović, Milan Damnjanović, Ivanka Milosevic
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
  1. Prva
  2. <<
  3. 9
  4. 10
  5. 11
  6. 12
  7. 13
  8. 14
  9. 15
  10. 16
  11. 17
  12. 18
  13. 19
  14. 20
  15. 21
  16. 22
  17. 23
  18. 24
  19. 25
  20. 26
  21. 27
  22. >>
  23. Zadnja