Radovi


IDNazivKonferencija
6501INTERACTION OF COHERENT BEAMS WITH MATERIAL OF INTEREST FOR SPECIFIC APPLICATIONS
Milesa Srećković, Nadežda Talijan, Aco Janicijević, Nadežda Talijan, Uroš Stamenković, Aleksandar Bugarinović, Milovan Janićijević, Zoran Karastojković, Slobodan Bojanić
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6500INTERACTION OF LASER BEAMS WITH MATERIALS AS SEEN FROM THE SIDE OF MODERN APPLICATIONS OF QUANTUM GENERATORS IN MEDICINE WITH AN EMPHASIS ON DENTISTRY
Vladan Mirjanić, Milesa Srećković, Aleksandar Bugarinović, Đorđe Mirjanić, Svetlana Pelemiš, Mirko Družijanić, Dragan Družijanić
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6499TRETMAN IZRAŽENE TESKOBE PRIMENOM SAMOLIGIRAJUĆIH FIKSNIH APARATA – PRIKAZ SLUČAJA
Zorana Stamenković, Nenad Nedeljković, Vladan Mirjanić, Vanja Stojić, Nemanja Marinkovic, Ivan Arsic
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6498ORTODONTSKO-HIRURŠKI TRETMAN PRAVOG MANDIBULARNOG PROGNATIZMA – PRIKAZ SLUČAJA
Zorana Stamenković, Nenad Nedeljković, Vladan Mirjanić, Vanja Stojić, Jovan Markovic, Nemanja Marinkovic
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6497CONTRIBUTION TO THE MODERN SELECTION OF MATERIALS IN MACHINE PRODUCTION
Dušan Ješić, Borislav Savković, Pavel Kovač, Branko Štrbac, Ildiko Mankova, Dražen Sarjanović
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6496UTICAJ MAGNETNIH OSOBINA I MORFOLOGIJE NANOČESTICA NA NjIHOVU PRIMENU
Nada Čitaković, Marin Tadiić, Lazar Kopanja
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6495RECYCLING OF ELECTRONIC WASTE
Pavel Kovač, Branislav Dudić, Borislav Savković, Dušan Ješić
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6494Energy crisis and climate change
Ljubomir Majdandžić
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6493PRAĆENjE KOROZIONE DEGRADACIJE LEGURA SA MEMORIJSKIM OBLIKOM PRI REALNIM USLOVIMA
Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov, Špiro Ivošević
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
6492ISPITIVANjE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI ODABRANIH DERIVATA MONOTIOKARBOHIDRAZONA
Borko Matijević, Gorana Mrđan, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov, Isidora Nikolić, Petar Knežević
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. >>
 18. Zadnja