Radovi


IDNazivKonferencija
6388KOROZIONA ZAŠTITA METALA PRIMENOM INHIBITORA
Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6387CONTRIBUTION OF MEDICAL RESEARCH TO TRASOLOGY FORENSIC PRACTICE - CASE STUDY EXAMPLE
Vojkan Zorić, Jovana Zorić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6386UKLANjANjE NADOLOLA PRIMENOM KUPLOVANIH NANOMATERIJALA NA BAZI TITANA I UGLjENIKA
Andrijana Vukojević, Maria Savanović, Sanja Armaković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Nataša Tomić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6385FOTOKATALITIČKA AKTIVNOST ZnO I TiO2 U EFIKASNOJ RAZGRADNjI CEFOPERAZONA
Maria Savanović, Andrijana Vukojević, Dragana Marković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Sanja Armaković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6384Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina
Mara Džomić
Informatika u biomedicini 2022
6383RECIKLABILNI MATERIJALI U SAVREMENIM FASADAMA ZGRADA
Nikola Cekić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6382Unapređenje energetske efikasnosti izolacionih materijala dodatkom produkata reciklaže polimernog otpada
Vladan Rikić, Vladan Mićić, Ivan Ristić, Duško Kostić, Mirko Radic
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6381SYNTHESIS OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A SELECTIVE SORBENT OF ANILINE
Tamara Tadić, Bojana Marković, Aleksandra Nastasović, Jelena Lukić, Ljiljana Suručić, Zvjezdana Sandić, Antonije Onjia
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
6380Antimicrobial and antioxidative activity of Eryngium amethystinum L.
Mladen Duran
Informatika u biomedicini 2022
6379Energetska stanja elektrona u ultratankim kristalnim filmovima
Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić, Snježana Dupljanin
Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. >>
 18. Zadnja