Papers

Total: 4104 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6417Prezervacija alveole ekstrahiranog zuba primenom autolognog dentinskog grafta - prikaz slučaja -
Đorđe Pejanović , Igor Pušić, Mihailo Ostojić, Andrea Kuč, Vladimir Biočanin, Marko Pejović, Nikola Marković, Maja Pavlović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6416COUPLED AGENT BASED AND FINITE ELEMENT METHOD FOR PLAQUE DEVELOPMENT IN THE CAROTID ARTERY
Nenad Filipović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6415Neural Networks for Solving Huxley's equation
Bogdan Milićević, Miloš Ivanović, Boban Stojanović, Nenad Filipović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6414Distinction surfactant-coating influences antimicrobial activity of inorganic nanoparticles: A case study of selenium nanoparticles
Teodora Tomović, Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6413Trapiranje elektrona u polimernim materijalima
Danijela Vuković, Duško Dudić, Blanka Škipina, Petar Matavulj
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6412ODREĐIVANjE SADRŽAJA GVOŽĐA U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI: POREĐENjE ICP-OES I SPEKTROFOTOMETRIJSKE METODE
Dragana Blagojević, Dragica Lazić, Dragana Kešelj, Zoran Petrović, Nebojša Vasiljević
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6411KORELACIJA REZULTATA ISPITIVANJA OPITIMA STATIČKE I DINAMIČKE KRUŽNE PLOČE
Marko Đurić, Milan Perišić, Dijana Djuric
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6410THE INFLUENCE OF HEREDITARY FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF ORTHODONTIC ANOMALIES AND MOBILE ORTHODONTIC APPLIANCES
Josipa Karilj, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6409A FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS OF VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY OF PROSTATE CANCER
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Milovan Savanović, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6408LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PUFERSKOG KAPACITETA NESTIMULISANE I STIMULISANE PLJUVAČKE KOD EKSPERIMENTALNE I KONTROLNE GRUPE NAKON TITRACIJE S HCl I NaOH
Radmila Arbutina, Natasa Trtic, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, Irena Kuzmanović Radman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. First
 2. <<
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
 13. 15
 14. 16
 15. 17
 16. 18
 17. 19
 18. 20
 19. 21
 20. 22
 21. 23
 22. >>
 23. Last