Papers

Total: 4014 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6276ISPITIVANJE UČESTALOSTI OBOLIJEVANJA OD COVID-19 NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK
Nermina Ždralović, Sead Karakaš
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6275FARMAKOEPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE PRIMJENE ANTIBIOTIKA U VANBOLNIČKOJ SREDINI NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK
Irma Lendo Mehic, Sead Karakaš
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6274Znanje, uvjerenja i stavovi pacijenata koji odbijaju primiti vakcinu protiv COVIDA 19
Vedada Čerim, Aida Baručija, Larisa Gavran
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6273Stavovi učenika osnovne škole o vršnjačkom nasilju
Aida Baručija, Vedada Čerim, Larisa Gavran
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6269FTIR – METHOD FOR THE RAPID DETECTION OF GLUTEN IN FOOD PRODUCTS
Vesna Gojković Cvjetković, Željka Marjanović-Balaban, Grujić Radoslav
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6264Determinante emocionalne kompetentnosti kod studenata medicinskih i zdravstvenih nauka
Olivera Kalajdžić, Ranka Perućica, Jelena Pavlović, Sanja Živanović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6256Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj)
Sara Jacimovic
Informatika u biomedicini 2022
6250UPOTREBA PSIHOTROPNIH LIJEKOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2015. DO 2020.GODINE
Svjetlana Popović
Informatika u biomedicini 2022
6245ISKUSTVO KOLABORATIVNOG POSTAVLJANJA CILJEVA U REHABILITACIONOM CENTRU
LEA ŠUC, KATARINA GALOF
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6241Triple Model Framework as a guide for occupational therapists in practice
KATARINA GALOF, LEA ŠUC
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. First
 2. <<
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
 13. 15
 14. 16
 15. 17
 16. 18
 17. 19
 18. 20
 19. 21
 20. 22
 21. 23
 22. >>
 23. Last