Radovi

Radovi za konferenciju: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Ukupno: 80    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. M. Rosić, S. Miljuš, A. Pešić, J. Milošević (2017). PREDNOSTI I NEDOSTACI NACIONALNE BAZE PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA . VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5266 )
2. L. Glamočić, M. Tešić (2017). UTICAJ SAVREMENIH TEHNIČKIH SISTEMA U VOZILIMA NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA . VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5243 )
3. T. Petrovic, A. Purić (2017). Analiza rezultata realizovanog projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju u opštini Temerin. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5232 )
4. T. Petrovic, A. Purić, B. Stamatović (2017). Analiza rezultata realizovanog pilot projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju u opštini Čajetina, sa posebnim osvrtom na stavove dece u urbanim i ruralnim sredinama. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5231 )
5. T. Petrovic, B. Stamatović (2017). Uspostavljanje baze podatka o lokalnim Telima za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5230 )
6. T. Petrovic, B. Stamatović, D. Pešić, M. Tešić (2017). Jačanje kapaciteta lokalnih Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5229 )
7. T. Petrovic, D. Pešić, B. Stamatović, A. Purić (2017). Pilot projekat „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5228 )
8. V. Latinović, D. Mihajlovic (2017). Bezbjednosni aspekti autobuskog saobraćaja u Republici Srpskoj. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5224 )
9. D. Mihajlovic, S. Milanković (2017). Bezbjednosni aspekti teretnog saobraćaja u Republici Srpskoj. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5222 )
10. T. Bućma, D. Ostojić, R. Šukalo-Todorović, T. Boškić, M. Kosanović-Glogovac (2017). Rehabilitacija pacijenata sa povredama kičmene moždine poslije saobraćajnih nezgoda. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5220 )
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. >>
Pretraži radove