Papers

Total: 4104 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6332Uloga vitamina D u prevenciji COVID 19 (ishrana i vitaminska suplementacija)
Ivana Jakšić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6329PRIMJENA HALLIWICK KONCEPTA U REHABILITACIJI DJECE SA NEUROLOŠKIM SMETNJAMA U BANJOJ LUCI, REPUBLIKA SRPSKA, BIH
Dragan Gajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6328DYNAMICS OF ACCIDENTAL FALLS IN HEALTHCARE SETTINGS: A SCOPING REVIEW
Anastasia Traverso, Aysun Bayram, Alvisa Palese
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6325Teške traumatske povrede u rehabilitaciji amaterskih i profesionalnih sportista Republike Srpske
Gordan Bajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6324UČESTALOST DISFUNKCIJE SENZORNE INTEGRACIJE DJECE SA DISHARMONIČNIM RAZVOJEM UZRASTA OD 3 DO 5 GODINA U JU „CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA“ U BANjA LUCI
Dragan Kulaš, Senka Kulaš, Jelena Salić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6323UTJECAJ PANDEMIJE COVIDA- 19 NA UPOTREBU INOVATIVNIH METODA I TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ, PREDRAG PETROVIĆ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6322STANJE ZAMAGLJENOG UMA (BRAIN FOG) KAO POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19 I RADNOTERAPIJSKA INTERVENCIJA
PREDRAG PETROVIĆ, DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6321POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE ZA SPECIJALISTIČKIM PROGRAMIMA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE NJEGE
Duška Jović, Mirjana Janković, Slađana Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6320Womac u radno terapeutskoj proceni pacijenata sa degenerativnim reumatskim bolestima
Gordana Savković, Nada Savković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6319Radna terapija u psihosocijalnoj rehabilitaciji kod lica sa mentalnim poremećajima
Miloš Vuković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. First
 2. <<
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. 22
 13. 23
 14. 24
 15. 25
 16. 26
 17. 27
 18. 28
 19. 29
 20. 30
 21. 31
 22. >>
 23. Last