confOrganiser.com : Works

Papers

Papers for conference: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Total: 80 IEEE format papers APA format Table format papers

[1] Miroslav Rosić, Svetlana Miljuš, Andrijana Pešić, Jelena Milošević "PREDNOSTI I NEDOSTACI NACIONALNE BAZE PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA " - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-14
( https://ekonferencije.com/paper/view/5266)
[2] Ljubo Glamočić, Milan Tešić "UTICAJ SAVREMENIH TEHNIČKIH SISTEMA U VOZILIMA NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA " - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-07
( https://ekonferencije.com/paper/view/5243)
[3] Tomislav Petrovic, Aleksandar Purić "Analiza rezultata realizovanog projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju u opštini Temerin" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5232)
[4] Tomislav Petrovic, Aleksandar Purić, Branko Stamatović "Analiza rezultata realizovanog pilot projekta „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju u opštini Čajetina, sa posebnim osvrtom na stavove dece u urbanim i ruralnim sredinama" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5231)
[5] Tomislav Petrovic, Branko Stamatović "Uspostavljanje baze podatka o lokalnim Telima za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5230)
[6] Tomislav Petrovic, Branko Stamatović, Duško Pešić, Milan Tešić "Jačanje kapaciteta lokalnih Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5229)
[7] Tomislav Petrovic, Duško Pešić, Branko Stamatović, Aleksandar Purić "Pilot projekat „Pažljivkova smotra“ u saobraćaju" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5228)
[8] Vukašin Latinović, Dragoslav Mihajlovic "Bezbjednosni aspekti autobuskog saobraćaja u Republici Srpskoj" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5224)
[9] Dragoslav Mihajlovic, Stefan Milanković "Bezbjednosni aspekti teretnog saobraćaja u Republici Srpskoj" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/5222)
[10] Tatjana Bućma, Dragan Ostojić, Rajka Šukalo-Todorović, Tatjana Boškić, Milkica Kosanović-Glogovac "Rehabilitacija pacijenata sa povredama kičmene moždine poslije saobraćajnih nezgoda" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-07-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5220)
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. >>
Search papers